CZECH OPEN CAOKK Karlove Vary 31.03.2018

(01.04.2018)

Dňa 31.3.2018 sa v Karlovych Varoch sa konala medzinárodná súťaž Czech Open organizovaná CAOKK.

Za klub Goju kai sa súťaže zúčastnili: Tamara a Nina Szomolányiové, Laura Anettová, Lukáš Tobolák, Alexandra Haňdiaková, Tamara Vidová, Bibiana Ondrušová, Ema a Tomáš Lesayovci. Zo súťaže si všetci doniesli minimálne jednu medailu a tu sú výsledky:

1. miesto - Kata družstvá MIX od 16 rokov: Nina a Tamara Szomolányiová, Alexandra Haňdiaková

2. miesto - Kata družstvá MIX 12 - 16 rokov - Tamara Vidová, Bibiana Ondrušová, Ema Lesayová

2x 1. miesto získal Lukáš Tobolák v kategóriách 15 - 17 ročných dorastencov v kata Open styles aj Kata Goju ryu

2x 1. miesto získala Tamara Vidová v kategóriách 13 - 14 ročných dievčat v Kata Open styles aj Kata Goju ryu

2x 2. miesto získala Ema Lesayová v kategóriách 13 - 14 ročných dievčat v Kata Open styles aj Kata Goju ryu

2. miesto získal Tomáš Lesay v kategórii Kata chlapcov 11 - 12 ročných od 6. kyu

2. miesto získala Tamara Szomonlányiová v kata žien The Best of the best a 
2x 3. miesto v kategóriách kata žien Goju ryu a Open style

2.miesto získala Alexandra Haňdiaková v kategórii Kata žien Open style

3.miesto získala Laura Anettová v kategórii kata žien The best of the best.

Všetkým zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa šťastia do ďalších súťaží.
Zoznam sponzorov-- SPRÁVA STRÁNKY --