XXII. ročník Slovakia Open 2018 - European CUP

(22.05.2018)

V dňoch 19.-20.5.2018, sa konala medzinárodná súťaž XXII. ročník Slovakia Open – European Cup, v športovej hale Elán v Bratislave.
Toto podujatie zorganizovala SFKaBU a zúčastnili sa ho aj najvyšší funkcionári svetovej organizácie WUKF, ako jej prezident Prof. Liviu Crisan, viceprezident rozhodcovskej komisie Sever Cucu a ďalší funkcionári.
Súťaže sa zúčastnilo viacej ako 12 krajín a každý deň bolo viacej ako 1000 štartov.
Súťaž mala vysokú úroveň vďaka kvalitným a špičkovým pretekárom, ktorí došli bojovať o medailové pozície.
Za náš klub Goju Kai karate Bratislava nastúpili do jednotlivých kategórií pretekári :
Tobolák, Szomolányiová T., Szomolányiová N., Haňdiaková, Anettová, Vidová, Hulín, Lesay, Lesyová, Harmanová, Ondrušová a boli vytvorené tri družstvá v kata team.
Výsledky :
Tobolák
1. miesto kobudo 14-17 roční long
1. miesto kata 15 – 17 roční rengokai
1. miesto kobudo 16 + rokov short
2. miesto kata goju ryu 15 – 17 rokov

Anettová

1. miesto kata kata rengokai 18 – 20 rokov
2. miesto kata goju ryu 18 – 20 rokov
3. miesto  kata open 21 – 34 rokov ( price money )
3. miesto kata open 18 – 20  rokov

Szomolányiová Nina

1. miesto kobudo 16 + rokov short
2. miesto kata open 18 – 20 rokv
3. miesto kata rengokai 18 – 20 rokov

Ondrušová

1. miesto kata goju ryu 15 – 17 rokov od 3.kyu


Szomolányiová Tamara

2. miesto kata open 21 – 34 rokov ( price money )
2. miesto kata rengokai  21 – 34 rokovVidová

2. miesto kata rengokai 13 – 14 rokov
2. miesto kata goju ryu 13 – 14 rokov od 3. kyu
3. miesto kata open 13 – 14 rokov

Hulín

2. miesto kata goju ryu 15 – 17 rokov


Lesayová

2. miesto kobudo 10 – 13 rokov long
3. miesto kata goju ryu 13 – 14 rokov od 3. kyu

Lesay

2. miesto kata goju ryu 11 – 12 rokov od 4. kyu
2. miesto kata rengokai 11 – 12  rokov
3. miesto kata open 11 – 12 rokov

Harmanová

2. miesto kata goju ryu 15 – 17 rokov 3. kyu

Kata družstiev :

1. miesto kata team 16 a viac rokov ( Szomolányiová N., Haňdiaková, Szomolányiová T. )
1. miesto kata team 13 – 15 rokov  ( Lesayová, Ondrušová, Vidová )
2. miesto kata team 10 – 12 rokov   ( Lesay, Sarkocy, Bartko )

Medailistom srdečne gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy na medzinárodnej súťaži v Pardubiciach a na Majstrovstvách sveta WUKF v Škótskom Dundee.

Goju kai mal na súťaži troch rozhodcov v zastúpeni Ing. Sithová, Ing.Mgr. Klementisová a PhDr. Dado .

Poďakovanie patrí aj tímu Goju Kai, ktorý pôsobil v organizačnom štábe súťaže a to menovite :
Stanislav Tobolák, Braňo a Robo Hagarovci, Mišo Lesay, Kataka Lesayová, Adriana Lovásová, Katka Olešanská.

Tak isto poďakovanie patrí aj hlavnému kaučovi za Goju Kai Petrovi Hulínovi  a MUDr. Renátke Tobolákovej, ktorá pôsobila na súťaži ako lekárka. 

Zoznam sponzorov-- SPRÁVA STRÁNKY --